Suomi-koulu

Oslon Suomi-koulu ja muskari

Tervetuloa syyslukukaudelle 2019!
Koulun tavoitteena on tukea oppilaita lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan suomea. Opetuksessa painottuvat myös suomalaiset tavat ja kulttuuri.
Etenkin pienimpien oppilaiden opetuksessa käytetään paljon leikkiä, musiikkia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä.
Peruskoulun 10. luokkalaiset ja lukiolaiset voivat halutessaan saada harjoitusta suomen kielen koetta varten.

Opetuspäivät:
31.8
7.9
21.9
12.10
19.10
2.11
23.11
7.12

Kouluryhmät:
Ryhmä 1 (eskari ja ala-aste: 6-8 vuotiaat): klo 10.15-11.30
Ryhmä 2 (eskari ja ala-aste: 6-8 vuotiaat): klo 11.45-13.15
Ryhmä 3 (ala-aste: 9-11 vuotiaat): klo 10.00-11.30
Ryhmä 4 (ala-aste, yläaste, lukio: 12 vuotiaat +): klo 11.45 – 13.45

Muskariryhmät
Ryhmä 1 (2-3 vuotiaat): klo 10.00-10.45
Ryhmä 2 (3-4 vuotiaat): klo 10.45-11.30
Ryhmä 3 (4-5 vuotiaat): klo 11.45-12.30
Ryhmä 4 (5-6 vuotiaat): klo 12.30-13.15

Mikäli oppilas ei jatka syksyllä ilmoita se meille sähköpostilla osoitteeseen koulu.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org tai muskari.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org.

Uudet oppilaat:
Uusien oppilaiden tulee ilmoittautua Suomi-kouluun ja Muskariin täyttämällä oheinen ”Pameldingsform (1)” -lomake. Lähetä allekirjoitettu lomake osoitteeseen koulu.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org. (Personvernerklaering_Finske_skolen_2019)

Lähetä ilmoittautuminen muskariin sähköpostiosoitteeseen muskari.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org.

Opetus on Skøyenin koululla.
Osoite: Monolitveien 6,0375 Oslo (2. rappu parkkipaikalta koulun suuntaan)
Yhteystiedot: puheenjohtaja@oslonsuomikoulu.org