Suomi-koulu

Oslon Suomi-koulu ja muskari

Tervetuloa syyslukukaudelle 2018

Koulun tavoitteena on tukea oppilaita lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan suomea. Opetuksessa painottuvat myös suomalaiset tavat ja kulttuuri. Etenkin pienimpien oppilaiden opetuksessa käytetään paljon leikkiä, musiikkia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä. Peruskoulun 10. luokkalaiset ja lukiolaiset voivat halutessaan saada harjoitusta suomen kielen koetta varten.

Opetuspäivät:

15.9. 22.9. 13.10. 20.10. 3.11. 17.11. 1.12. ja 8.12.

Kouluryhmät:

Ryhmä 1 (eskari): klo 10.15-11.30
Ryhmä 2 (eskari ja ala-aste): klo 11.45-13.15
Ryhmä 3 (ala-aste): klo 10.00-11.30
Ryhmä 4 (ala-aste, yläaste, lukio): klo 11.45 – 13.15

 

Muskariryhmät

Ryhmä 1 (2-3 vuotiaat): klo 10.00-10.45
Ryhmä 2 (3-4 vuotiaat): klo 10.45-11.30
Ryhmä 3 (4-5 vuotiaat): klo 11.45-12.30
Ryhmä 4 (5-6 vuotiaat): klo 12.30-13.15

Huom! Sekä uusien että vanhojen oppilaiden tulee ilmoittautua Suomi-kouluun täyttämällä oheinen ”Pameldingsform” -lomake. Lähetä allekirjoitettu lomake osoitteeseen koulu.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org. (Personvernerklaering_Finske_skolen_2018)

Muskariin sekä uusien että vanhojen oppilaiden tulee ilmoittautua  sähköpostisosoitteeseen muskari.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org.

Opetus on Skøyenin koululla.

Osoite: Monolitveien 6,0375 Oslo

Yhteystiedot: puheenjohtaja@oslonsuomikoulu.org