Suomi-koulu

Oslon Suomi-koulu ja muskari

Tervetuloa kevätlukukaudelle 2018

Koulun tavoitteena on tukea oppilaita lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan suomea. Opetuksessa painottuvat myös suomalaiset tavat ja kulttuuri. Etenkin pienimpien oppilaiden opetuksessa käytetään paljon leikkiä, musiikkia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä. Peruskoulun 10. luokkalaiset ja lukiolaiset voivat halutessaan saada harjoitusta suomen kielen koetta varten.

Opetuspäivät:

20.1, 3.2, 10.2, 3.3, 17.3, 14.4, 28.4 ja 5.5

Kouluryhmät:

Ryhmä 1 (eskari): klo 10.15-11.30 Ryhmä 2 (eskari ja ala-aste): klo 11.45-13.15 Ryhmä 3 (ala-aste): klo 10.00-11.30 Ryhmä 4 (ala-aste, yläaste, lukio): klo 11.45 – 13.15

Muskariryhmät

Ryhmä 1 (2-3 vuotiaat): kl 10.15-11.00 Ryhmä 2 (3-4 vuotiaat): kl 11.00-11.45 Ryhmä 3 (4-5 vuotiaat): klo 12.15-13.00 HUOM! Kouluun ainoastaan ​​uusien oppilaiden tulee ilmoittautua. Ilmottatumiset Erik Heikkilälle (koulu.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org). Muskariin sekä uusien etä vanhojen oppilid tulee imoittautua Sanna Furrelle (muskari.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org).

Opetus on Skøyenin koululla.

Osoite: Monolitveien 6,0375 Oslo

Yhteystiedot: puheenjohtaja@oslonsuomikoulu.org