Suomi-koulu

Oslon Suomi-koulu ja muskari

Tervetuloa kevätlukukaudelle 2020!

Koulun tavoitteena on tukea oppilaita lukemaan, kirjoittamaan ja puhumaan suomea. Opetus on täysin suomenkielinen ja siinä painottuvat myös suomalaiset tavat ja kulttuuri.
Etenkin pienimpien oppilaiden opetuksessa käytetään paljon leikkiä, musiikkia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä.
Peruskoulun 10. luokkalaiset ja lukiolaiset voivat halutessaan saada harjoitusta suomen kielen koetta varten.

Opetuspäivät:
18.1.
1.2.
8.2.
29.2.
7.3.
14.3.

28.3.
1.5.

9.5. (vain muskari)

Kouluryhmät:
Ryhmä 1 (eskari ja ala-aste: 6-8 vuotiaat): klo 10.15-11.30
Ryhmä 2 (eskari ja ala-aste: 6-8 vuotiaat): klo 11.45-13.15
Ryhmä 3 (ala-aste: 9-11 vuotiaat): klo 10.00-11.30
Ryhmä 4 (ala-aste, yläaste, lukio: 12 vuotiaat +): klo 11.45 – 13.45

Muskariryhmät
Ryhmä 1 (2-3 vuotiaat): klo 10.00-10.45
Ryhmä 2 (3-4 vuotiaat): klo 10.45-11.30
Ryhmä 3 (4-5 vuotiaat): klo 12.00-12.45
Ryhmä 4 (5-6 vuotiaat): klo 12.45-13.30

Mikäli oppilas ei jatka keväällä ilmoita se meille sähköpostilla osoitteeseen koulu.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org tai muskari.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org.
Lukukausimaksu on 900 kruunua / lapsi. Sisaralennus 100 kruunua / sisarus.

Uudet oppilaat:
Uusien oppilaiden tulee ilmoittautua Suomi-kouluun ja Muskariin täyttämällä oheinen ”Pameldingsform (1)” -lomake. Lähetä allekirjoitettu lomake osoitteeseen koulu.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org. (Personvernerklaering_Finske_skolen_2019)

Lähetä ilmoittautuminen muskariin sähköpostiosoitteeseen muskari.ilmoittautumiset@oslonsuomikoulu.org.

Opetus on Skøyenin koululla.
Osoite: Monolitveien 6,0375 Oslo (2. rappu parkkipaikalta koulun suuntaan)